Grains Heatmap

ZOU9
Oats
+0.93%
ZWU9
Wheat
+0.33%
ZLU9
Soybean Oil
+0.32%
ZCU9
Corn
+0.21%
ZMU9
Soybean Meal
+0.20%
ZSU9
Soybeans
+0.20%
ZRU9
Rough Rice
+0.05%

+0.05% 
                             
 +0.93%